Cvičení rodiče s dětmi

Společné cvičení pro rodiče s dětmi od 1 do 4 let pod vedením zkušené lektorky. Cvičení je vedeno zábavnou formou plnou her, hudby, říkánek apod.

Cvičení je určeno rodičům s dětmi ve věku 1–4 let a je zaměřeno hlavně na rozvoj hrubé a jemné motoriky, mechanické a pohybové paměti, základy rytmické a pohybové výchovy.

Děti si zvykají na pravidelný zdravý pohyb přiměřený jejich věku a schopnostem. Součástí hodin jsou cvičení s použitím různého náčiní i pohybové aktivity na dětské říkanky.

Jóga pro děti

Dětská jóga pro děti předškolního a mladšího školního věku.

Hledáte pro Vaše ratolesti kompenzační cviční k jejich sportům? Dětská jóga je to správné řešení.

Na těchto lekcích (60 minut) si budeme s dětmi vyprávět pohádky, ve kterých potkáme spousty zvířátek. Zvířátka (jednotlivé pozice) si hned zacvičíme, uvědomíme si s dětmi, jak taková zvířátka dýchají a jak se asi cítí. Na závěr ulehneme do pelíšku jako krokodýl, zavřeme si oči a poslechneme si krátkou poučnou indickou bajku. Před odchodem domů si povíme, jak jsme si bajku zapamatovali a hlavně, jak jsme jí pochopiliJ

Při cvičení se provádí střídavě předklony a záklony, úklony nebo otáčení na jednu i na druhou stranu, aby se protáhlo, co je zkrácené, posílilo, co je ochablé, aby se dosáhlo harmonie, stavu vyváženosti, jenž pomáhá dětem zvládnout různé výkyvy a nároky, které je potkávají. Aby nevzniklo bezduché cvičení, k tomu pomáhá dýchání, neboť řídí rychlost, plynulost i rozsah prováděných pohybů. Sledování dechu dětem pomáhá k soustředění, což velmi potřebují.

Z pohledů dětských neurologů a psychologů dětská jóga napomáhá dětem ke zlepšení jejich pohybových vzorců a držení těla, zlepšení chování i školního prospěchu. Zdravým pomůže upevnit dobré pohybové návyky, oslabeným zlepší a odstraní drobné nevyváženosti tělesné i psychické, zejména neklid, nesoustředěnost a jiné. Soubor staroindických cvičení považují za vhodný pro předškolní i školní děti.

Kompenzační cvičení pro malé sportovce

Jóga a kompenzace pro malé sportovce od 6 let.

Hledáte pro Vaše sporťáčky kompenzační cvičení k jejich sportům?

Zkuste s námi jógu a hravé cvičení s pojené s kompenzačními cviky.

Na těchto lekcích se zaměříme na zlepšení držení těla, posílení ochablého svalstva, protažení zkrácených svalů a uvolnění přetížených oblastí. Aby nevzniklo bezduché cvičení, děti si také osvojí dechové techniky. Kontrolované dýchaní řídí rychlost, plynulost i rozsah prováděných pohybů. Sledování dechu dětem pomáhá k soustředění, což velmi potřebují.

Z pohledů dětských neurologů a psychologů dětská jóga také napomáhá dětem k zlepšení chování i školního prospěchu.

Kondiční Kick Box (děti 8 – 14 let)

Tréninky jsou zaměřeny na všestrannou pohybovou průpravu s důrazem na rozvoj koordinace, která je u dětí mladšího školního věku na prvním místě. Ne nadarmo se tomuto období říká „Zlatý věk motoriky“ V této přípravné fázi děti seznámíme se základy bojových umění prostřednictvím her a soutěží. Rádi bychom u dětí vypěstovali základní všestranné sportovní návyky, které budou moc zužitkovat i v budoucnu.