ZÁKLADNÍ BALÍČEK

V rámci výživového poradenství poskytuji konkrétní doporučení pouze pro Vás – Vaše tělo, zdravotní stav a životní styl. Společně rozebereme Vaše dosavadní způsoby stravování, Váš vztah k jídlu. Nastavíme výživový plán tak, abyste byli schopni jej s radostí plnit.

Základní program: 3x konzultace (1 konzultace trvá 45 minut).

  1. Vstupní konzultace
  2. Nastavení výživového plánu a vhodná doporučení
  3. Kontrolní konzultace

Jak se připravit na první konzultaci?

– součástí konzultace je diagnostika složení těla na bioimpedanční váze (mezi kontraindikace měření patří těhotenství a větší kovové implantáty. Měření tělesných partii

– pro zhodnocení Vašich současných stravovacích návyků si prosím přineste vyplněný záznam jídelníčku za 3-5 dní (ideálně 1 den víkendový)

Cena: 2.000 Kč

BALÍČEK ZPĚT DO FORMY

Po dobu 10 týdnů budete pod odborným dohledem. Po pečlivé analýze Vašich stávajících stravovacích a životních návyků, Vám připravím výživový a cvičební plán na míru, který bude respektovat Vaše zvyklosti a chutě. Změna životního stylu a viditelné výsledky nepřicházejí hned, vše má svůj čas. Mým cílem není Vaše rychlé a krátkodobé zhubnutí. Budeme společně pracovat na tom, abyste byli schopni sestavit si zdravý, chutný a pestrý jídelníček. Zároveň si uměli efektivně a bezpečně zacvičit i po skončení spolupráce.

Balíček obsahuje: 10 lekcí (1 lekce trvá 60 minut), výživový plán na míru, cvičební plán na míru, 3x diagnostika složení těla, měření tělesných partii.

– vstupní konzultaci – zhodnocení stávajícího stavu (strava, životní styl, pohyb), diagnostika složení těla, měření

– sestavení výživového plánu dle potřeb a možností klienta

– sestavení cvičebního plánu na míru

– samostatné cvičební jednotky pod dohledem trenéra

– 2x kontrolní konzultace – zpětná vazba ohledně nastaveného výživového plánu, případná úprava, kontrolní měření

Jak se připravit na první konzultaci?

– součástí konzultace je diagnostika složení těla na bioimpedanční váze (mezi kontraindikace měření patří těhotenství a větší kovové implantáty. Měření tělesných partii

– pro zhodnocení Vašich současných stravovacích návyků si prosím přineste vyplněný záznam jídelníčku za 3-5 dní (ideálně 1 den víkendový)

Cena: 6.000 Kč