Zdravotně vyrovnávací cvičení, které je zaměřené na zlepšení pohybových schopností (flexibilita, rovnováha, celková pohyblivost a zvýšení funkční zdatnosti svalů).

Jedná se tedy o protahovací a posilovací cvičení s vlastní vahou nebo s aktivací hlubokého stabilizačního systému s využitím náčiní (overball, gymball atd).